• از جنس آلومنیوم
  • گوشی دو پاویونه
  • در سه سایز نوزاد، اطفال و بزرگسال
  • حلقه پلاستیکی ضد لرزش
Adult S20015 : Ø 45 mm
Pediatric S20035 : Ø 34 mm
New Born S20033 : Ø 17 mm