• از جنس آلومینیوم
  • دو پاویونه تخصصی
  • دارای دو تیوب
Adult S20028