• از جنس استیل
  • تک پاویونه
  • حلقه غشایی ضد لرزش
Adult S20000