• سیستم دستی با کیسه های یکبار مصرف
  • با استفاده آسان
  • ارزان
  • بدون لاتکس
500 ml bag  M10500
1000 ml bag  M11000
3000 ml bag  M13000