• کاف شفاف Polyurethane
  • سطح مایع را به خوبی نشان میدهد
  • تمیز کردن و ضد عفونی آسان
  • بدون لاتکس
500 ml bag M30500
1000 ml bag  M31000